Aktiviteter og priotering

 

Aktiviteter

Aktiviteterne kan være enkeltstående begivenheder eller længerevarende forløb. Der kan maksimalt bookes lokaler for et halvt år ad gangen.

Aftenskoler og andre folkeoplysende foreninger kan benytte lokalerne i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Prioritering

Lokalerne bookes via borgerportalen og tildeles efter følgende prioritering:

 1)) Aktiviteter relateret til sundhedshusets og andre kommunale afdelingers sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende virksomhed.

 2) Frivillige og folkeoplysende foreninger, klubber, patientforeninger, organisationer, grupper, og virksomheder, hvor aktivitetens fokus er forebyggelse og/eller sundhedsfremme. Herunder     planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mm.

 3) Øvrige formål.