Rehabilitering

Rehabiliteringsafdelingen er for dig, der i en midlertidig periode, har behov for et døgnophold.

Rehabiliteringsafdelingen - Albertslund Kommune

Et midlertidigt døgnophold har fokus på, at forbedre dit fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau så du igen at vende hjem til din egen bolig. Det forventes, at du selv gør så meget som muligt i afdelingen og får hjælp til det, du ikke selv kan klare.

Du skal visiteres til et ophold - enten via Visitationen eller Hjemmesygeplejen